HAKKIMDA

 

Aydın’da doğdu. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nü (TODAİE) bitirdi (1975).
Başbakanlıkta özel kalem müdürü, uzman ve müşavir olarak çalıştı. Hükûmet nezdinde yürütülen “Kamu Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesi” projelerinde “Uzman” olarak görev aldı. Başbakanlık ve bağlı kuruluşları ile bölge ve yurtdışı kuruluşlarının yeniden düzenlenmesi ve yönetimin geliştirilmesi konularında çalışmalar yaptı (1978-1991).
Rusya, Romanya, Özbekistan, Azerbaycan, Suriye, Suudi Arabistan, Fas, Tunus; Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve İsviçre’de yönetimsel inceleme ve araştırmalar yaptı. Hükûmetler nezdinde resmî görüşmelere ve uluslararası toplantılara katıldı (1978-1991).
T.C. Paris Büyükelçiliğinde Müşavir, T.C. Lyon Başkonsolosluğunda Ataşe olarak görev yaptı. Fransa’da “Türk Kültür Dernekleri Birliği”ni kurdu ve bu Birliğin Genel Başkanlığını yaptı (1992-1997).
Öğretim Görevlisi olarak; Polis Akademisinde (1997-2001) Personel Yönetimi; Türkiye Adalet Akademisinde (2009-2014) “Protokol ve Sosyal Davranış dersleri verdi.
TODAİE’de sözleşmeli “Kamu Yönetimi Uzmanı” olarak; TBMM, TBB, bakanlıklar ve kamu kurumlarının Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro projelerinde görev aldı (1997-2005).
TODAİE’de Uzman Öğretim Elemanı olarak; Protokol Yönetimi, Yönetim Sanatı, Büro Yönetimi, Norm Kadro, Resmi Yazışma ve Rapor Yazma konularında ders ve seminerler verdi. Ayrıca; Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, HSYK, YSK, Bakanlıklar ve Valilikler dâhil 200 kurumda, 50 üniversitede ve Harp Akademilerinde Yönetim ve Protokol konularında 850 ders, seminer ve konferans verdi. Irak siyasi parti yöneticilerine ve milletvekillerine; Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kosova ve KKTC diplomat ve bürokratlarına yönetim ve protokol seminerleri verdi (1997-2016).
Yönetim, protokol ve sosyal davranış alanında 16 kitabı, 5 VCD’si, çeşitli dergilerde 46 makalesi, 25 radyo - TV konuşması yayımlandı. Kitaplarından 5’i Türkiye’de bestseller, 8’i üniversitelerde ders kitabı oldu.
Türkiye’de ve yurt dışında yaptığı araştırma-geliştirme, yönetim ve eğitim çalışmaları sonunda ulusal ve kurumsal 125 armağan, şilt ve plaket; 75 Onur, Takdir ve Teşekkür Belgesi aldı.

 

 

 

 

Yayımlanan Kitaplar

 • İnsan Sanatı - Nitelikli ve Etkili İnsan Olmak, Yediveren Yayınları, 2016, Yenilenmiş 2. Baskı, İstanbul.
 • Sosyal Davranış – Sosyal Yaşamda Davranış Kuralları, Nobel Akademik Yayıncılık, 2013, Ankara.
 • Örgütsel ve Yönetsel Davranış - Örgütlerde İnsan İlişkileri ve Yönetsel Davranış Yöntemleri, Detay Yayıncılık, 2015, Geliştirilmiş 2. Basım, Ankara.
 • Sosyal Davranış ve Protokol, Anadolu Üniversitesi Yayını, 2015, 3. baskı, Eskişehir.
 • Protokol Yönetimi - Kamusal Yaşamda Protokol Kuralları, TODAİE yayını, 2016, 9. baskı, Ankara.
 • Protokol Bilgisi - Sosyal Hayatta ve İş Ortamında Protokol ve Davranış Kuralları, 2016, Geliştirilmiş 6. baskı, Nobel Yayınevi, Ankara.
 • Türklerde Devlet Yönetimi ve Lider Yöneticiler, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014, Ankara.
 • Yönetim SanatıBaşarılı Yönetim ve Yöneticilik, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014, 6. baskı, Ankara.
 • Büro Yönetimi (Çağdaş Büro Yönetimi Teknikleri), Nobel Yayıncılık, 2015, 3. baskı, Ankara.
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Sekreterliği, Nobel Yayınevi, 2007, 2. baskı, Ankara.
 • Davranış Bilgisi, Nobel Yayınevi, 2007, Ankara.
 • Yönetim Becerileri (Prof. Dr. Ömer Peker ile), Yargı Yayınevi, 2002, Ankara.
 • Polis Teşkilatında Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları (Emn. Md.. E. Doğan ile), Yargı Yayınevi, 2014, 3. baskı, Ankara.

 

Yönetim Alanında Yayımlanan Makaleler

 • Yönetimde Verimlilik, Millî Prodüktivite Merkezi (MPM) Dergisi, Sayı-5, 1989, Ankara.
 • Kalkınmada Tasarruf ve Verimlilik,MPM Dergisi, Sayı-15, 1990.
 • Türkiye’de Yönetim ve Yöneticilik, Denetim Dergisi, Sayı-66, 1991, Ankara.
 • Türkiye’de Ast-Üst İlişkileri, Denetim Dergisi, Sayı-68, 1991, Ankara.
 • Yönetimde İnsan İlişkileri, Sayıştay Dergisi, Sayı – 32, 1999.
 • Yönetimde Yetki Devri ve İmza Yetkileri, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 33, Sayı-1, 2000.
 • Örgütlerde İş Basitleştirme ve İş Verimini Yükseltme Teknikleri, Amme İdaresi Dergisi (TODAİE), Cilt 34, Sayı – 1, 2001.
 • Yetki Yönetimi, Türk İdare Dergisi (İçişleri Bakanlığı), Sayı – 434, Mart 2002.
 • Türkiye’de Kamu Kuruluşlarında Norm Kadro (Doç. Dr. K. U. Bilgin ile) Türk İdare Dergisi, S- 438, 2003.
 • Belediyelerde İş Değerleme ve Ücretleme, İller ve Belediyeler Dergisi, Sayı – 697, 2005.
 • Kamusal Yaşamda Giyim, İdarecinin Sesi Dergisi (Türk İdareciler Derneği), Sayı-124, 2007.
 • Yönetimde Güç Temelleri, İdarecinin Sesi Dergisi, Mayıs - Sayı-133, Haziran 2009.
 • Yönetici Eşi Hanımların Görev ve Sorumlulukları, İdarecinin Sesi Dergisi, Sayı–138, 2010.
 • Yöneticilerin Toplum Önünde Etkili Konuşma Becerileri, İdarecinin Sesi Dergisi, Sayı – 141, Eylül - Ekim 2010, Ankara.
 • Protokol Adabı, Bürokrat Dergisi, Sayı-14, Nisan 2015.
 • Yönetimde Başarı ve Yükselmenin İlke ve Yöntemleri, Bürokrat Dergisi, Sayı-16, Haziran 2015.

Yayımlanan VCD’si (5): İş Hayatında ve Kamusal Alanda Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları, Film Ofisi, İştevizyon, 2006, İstanbul.

 

Kurumlarda Verilen Seminer, Ders ve Konferanslar (1997-2016)

 • Protokol Yönetimi (Kamusal Yaşamda Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları)
 • Etkili Yönetim Becerileri (Başarılı Yönetim ve Yöneticilik)
 • Yönetimde İnsan İlişkileri ve Ast-Üst İlişkileri
 • Yönetimde Etkili İmaj ve İletişim Becerileri
 • Etkili Personel Yönetimi Teknikleri
 • Yönetici Asistanlığı
 • Başarılı İş Görüşmesi Teknikleri
 • Yönetimde Verimlilik ve İşi Basitleştirme Teknikleri
 • Yetki Yönetimi (Yöneticilerin Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Yetki Devri)
 • Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro
 • Resmî Yazışma ve Rapor Yazma Kuralları
 • Evrak – Dosya ve Arşiv Hizmetleri
 • Büro Yönetimi Teknikleri

 

Seminer Verilen Kuruluşlar ve Seminer Sayıları (1997-2016)

 • Adalet Bakanlığı 13
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1
 • Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (İstanbul Üniversitesi) 1
 • Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü 1
 • Adıyaman Valiliği 1
 • Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1
 • Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) 2
 • ADÜ Sultanhisar MYO 1
 • Ahmet Yesevi Üniversitesi (Kazakistan) 1
 • Akdeniz Üniversitesi (Antalya) 1
 • AK Parti Genel Başkanlığı 1
 • AFAD 2
 • Afganistan Diplomatları ve Bürokratları 4
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 3
 • Anadolu Üniversitesi 1
 • Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü 2
 • ANAP Genel Başkanlığı 3
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi 8
 • Ankara Üniversitesi 1
 • Ankara Ün. Sağlık Bilimleri Fakültesi 1
 • Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 4
 • Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü 3
 • Ankara Turizm Rehberleri Odası 4
 • Ardahan Üniversitesi 1
 • ASELSAN Genel Müdürlüğü 2
 • Atatürk Üniversitesi (Erzurum) 2
 • Atılım Üniversitesi (Ankara) 3
 • Atom Enerjisi Kurumu 3
 • AVEA İletişim Hizmetleri Gn. Md 2
 • Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 2
 • Aydın İl Emniyet Müdürlüğü 1
 • Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2
 • Aydınlılar Derneği (Ankara) 1
 • Aydın Üniversitesi (İstanbul) 1
 • Azerbaycan Üniversiteleri 1
 • Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetme Kurumu 1
 • Başbakanlık 7
 • Batman Üniversitesi 1
 • Bayburt Üniversitesi 1
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 12
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 13
 • Bingöl Valiliği 1
 • Bitlis Eren Üniversitesi 1
 • Burdur Valiliği 1
 • Bürokrat Akademisi 1
 • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 3
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6
 • Çanakkale Valiliği 1
 • Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı 1
 • Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2
 • Çankaya Kaymakamlığı-İlçe Md. okul müdürleri 1
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 6
 • Çiğdem Mahallesi Derneği (Ankara) 1
 • Danıştay Başkanlığı 2
 • Denizli (Güney Ege) Kalkınma Ajansı 1
 • Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 3
 • Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 1
 • DSİ (Devlet Su İşleri) Genel Müdürlüğü 2
 • Diyanet İşleri Başkanlığı 2
 • Diyarbakır Belediyesi DİSKİ Gn. Md 2
 • DNA İnsan Kaynakları Merkezi (Ankara) 5
 • Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 1
 • Edirne İl Emniyet Müdürlüğü 1
 • Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1
 • Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanlığı 2
 • Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 4
 • Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 1
 • Emniyet Genel Müdürlüğü 17
 • Erciyes Üniversitesi 1
 • Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü 1
 • Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1
 • Eskişehir Tepebaşı Belediyesi 1
 • Eskişehir Girişimci ve Sanayici İşadamları Derneği 1
 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 5
 • Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 1
 • Fatih Ün. Meslek Yüksekokulu (Ankara) 1
 • GAP İdaresi Başkanlığı (Şanlıurfa) 1
 • Gazi Üniversitesi (Ankara) 3
 • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 3
 • Gaziantep Üniversitesi 1
 • Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 1
 • Gelir İdaresi Başkanlığı 2
 • Genç Girişim-Yönetişim Birliği (Ankara) 1
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı 1
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2
 • Giresun Üniversitesi 1
 • Gölcük Belediyesi 1
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 3
 • Gümüşhane Üniversitesi 1
 • Güney Marmara Kalkınma Ajansı 1
 • Hâkimler-Savcılar Yüksek Kurulu 1
 • Harp Akademileri Komutanlığı 1
 • Harp-İş Sendikası Genel Başkanlığı 1
 • Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2
 • Hazine Müsteşarlığı 5
 • Hollanda T.C. Büyükelçiliği 1
 • Irak Milletvekilleri ve Parti Yöneticileri 7
 • İçişleri Bakanlığı 24
 • İhracatı Geliştirme Merkezi Genel Sekreterliği 1
 • İNKA İnsan Kaynakları Merkezi (İstanbul) 8
 • İnönü Üniversitesi (Malatya) 2
 • İstanbul Üniversitesi 1
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi 1
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 1
 • İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2
 • İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 2
 • İstanbul T.C. Merkez Bankası Şube Müdürlüğü 1
 • İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü 1
 • İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği 3
 • İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü 1
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 1
 • İzmit Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 1
 • Kadıköy Belediyesi Başkanlığı 1
 • Kadıköy Kaymakamlığı 1
 • Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1
 • Kalkınma Bakanlığı (DPT Müsteşarlığı) 4
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 1
 • Kamu Hastaneleri Kurumu (İstanbul) 1
 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 1
 • Kâtip Çelebi Üniversitesi 1
 • Kayseri Valiliği 1
 • Kayseri Belediyesi Kaski Gn. Md 1
 • Kayseri Kalkınma Ajansı Gn. Sek 1
 • Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi 1
 • Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1
 • Konya İl Emniyet Müdürlüğü 1
 • Kosova Cumhuriyeti Müsteşarları 1
 • KOSGEB 3
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı 17
 • KKTC Başbakanlık 1
 • Maliye Bakanlığı 18
 • Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1
 • Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) 1
 • Melikşah Üniversitesi (Kayseri) 1
 • Merkez Parti Genel Başkanlığı 1
 • Mersin Büyükşehir Belediyesi 1
 • Mersin Belediyesi MESKİ Gn. Md 1
 • Mevlana Üniversitesi (Konya) 1
 • Millî Eğitim Bakanlığı 9
 • Milli Savunma Bakanlığı 1
 • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 1
 • Millî Piyango İdaresi Gn. Md 2
 • Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) 1
 • Niğde Üniversitesi 1
 • Niğde Valiliği 1
 • ODTÜ (Ankara) 2
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) 1
 • Ondokuz Mayıs Hastanesi (Ankara) 1
 • Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 1
 • Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4
 • Orman Genel Müdürlüğü 5
 • Ödemiş Belediyesi 1
 • Özürlüler İdaresi Başkanlığı 2
 • Polis Akademisi 1
 • PTT Genel Müdürlüğü 1
 • Radyo ve TV Üst Kurulu 10
 • Rekabet Kurumu 9
 • Rize Üniversitesi 1
 • Rotaract Kulübü (Ankara) 1
 • Sağlık Bakanlığı 5
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi (İstanbul Üniversitesi 1
 • Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1
 • Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2
 • Savunma Teknolojileri Gn. Md 1
 • Sayıştay Başkanlığı 2
 • Selçuk Üniversitesi 1
 • Sermaye Piyasası Kurulu 1
 • Siirt Üniversitesi 1
 • Simav Belediyesi 1
 • Sinop Üniversitesi 1
 • Sivas Belediyesi 2
 • SHP Genel Başkanlığı 1
 • Sosyal Bilimler Üniversitesi 1
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 10
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Gn. Md 1
 • Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü 1
 • Şanlıurfa İl Millî Eğitim Müdürlüğü 1
 • Şeker Kurumu 1
 • TADOC (Ankara) 1
 • Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu 3
 • Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1
 • Tarsus Belediyesi 4
 • TED Üniversitesi (Ankara) 1
 • TBMM Genel Sekreterliği 20
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı 89
 • T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 16
 • Teknobahar (özel sektör yöneticileri) 1
 • Tekstil İhracatçıları Birliği (İstanbul) 1
 • Tevfik Fikret Lisesi Müdürlüğü (Ankara) 1
 • TODAİE (Kurumsal ve kurumlar arası ders ve seminerler) 145
 • Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı 1
 • Trakya Üniversitesi (Edirne) 1
 • TRT Genel Müdürlüğü 14
 • Turgut Özal Üniversitesi (Ankara) 1
 • Turgut Özal Üniversitesi MYO (Ankara) 1
 • TÜBİTAK Başkanlığı 4
 • TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 1
 • Türk Hava Kurumu Başkanlığı 1
 • Türk Patent Enstitüsü 1
 • Türk Standartları Enstitüsü 2
 • Türkiye Adalet Akademisi 22
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 1
 • Türkiye Belediyeler Birliği 1
 • Türkiye Halk Bankası Gn. Md 2
 • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 1
 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 1
 • Türkiye Kalkınma Bankası Gn. Md 1
 • Türkiye Kızılay Derneği Başkanlığı 1
 • Türkiye Petrolleri A.Ş. Genel Müdürlüğü 9
 • Türkiye Odalar-Borsalar Birliği Başkanlığı 4
 • Türkiye Şeker Fabrikaları Gn. Md 2
 • Taşkömürü Kurumu Gn. Md. (Zonguldak) 6
 • Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme Bakanlığı 1
 • Uludağ Üniversitesi (Bursa) 1
 • Uşak Üniversitesi 1
 • Üç M (3M) Şirketi (İstanbul) 1
 • Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1
 • VODAFON İletişim Hizmetleri Gn. Md. 1
 • Yargıtay Başkanlığı 4
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) 1
 • YURTKUR Genel Müdürlüğü 5
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 1
 • Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 2

 

Yapılan Çalışmalar

1) Yönetimsel Çalışmalar

 • Kamu Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesi (1980-1983, Başbakanlık)
 • Standart Dosyalama ve Evrak-Dosya Arşiv Sistemi  (1985, Başbakanlık)
 • Form Standardizasyonu (1987)
 • Kamu Yönetimi Araştırması (TODAİE 1987-1991). Başbakanlık ve Başbakanlığa bağlı kuruluşlar ile bölge ve  yurtdışı kuruluşlarının yeniden düzenlenmesi.
 • Kurumsal Yeniden Yapılanma ye Norm Kadro Çalışmaları: Başbakanlık (1989),  Vakıflar Genel Müdürlüğü (1990), Diyanet İşleri Başkanlığı (1990), Türkiye Petrolleri A.Ş. (1997), Adalet Bakanlığı (1998), Türk Hava Kurumu (1999), Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (2000), Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (2001), Özürlüler İdaresi Başkanlığı (2002), Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (2003), TODAİE (2003), Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği (2004), Türkiye Barolar Birliği (2010)

2) Sosyal-Kültürel Çalışmalar

 • Türkiye’de Kadın ve Evlenme Sorunları (1974)
 • Nasyonal Sosyalizm ve Arap Sosyalizmi (1975)
 • Türkiye’de Aşırı Sağ (1976)
 • Türkiye’de İnanç Turizmi (1991)

 

ULUDAĞ SÖZLÜK ve EKŞİ SÖZLÜK’te Nihat AYTÜRK hakkında yazılanlar

 • Nihat Aytürk. Kamu yönetimi uzmanı. TODAiE'de araştırmacı uzmandır. Zarifliğin erkek bedeninde var olmuş şekli. O kadar zarif bir beyefendi ki, ister istemez karşısında olunca çeki düzen verir insan kendine. Seminerleri, dersleri inanılmaz keyifli geçer. (tatlı su levregi, 24.05.2009 00:14)
 • Nihat Aytürk. TODAİE'de ders veren hocadır. Siyaset yapan bir çok insana protokol dersi vermiştir. Özgüven anıtı gibidir. Kendisinde karşısındakini rahatsız eder şekilde özgüven vardır. Konuşma tarzı Mahir Kaynak'ı anımsatır. Stand up tadında ders anlatır. Dersindeki tek sorun futbol maçı gibi anlatmasıdır. "Şunu yaptın bir sıfır öndesin, şöyle cevap aldın iki bir mağlupsun" falan... (dervisabdi, 28.12.2010 00:33)
 • Sosyal Davranış ve Protokol Bilgisi kitaplarının yazarı. Şu an Protokol Bilgisi kitabını okuyorum. Keşke bu kitap 15 yıl önce elime geçseydi diyorum. Kitabı okuyunca yaptığım hatalar bir bir ortaya çıkıyor. Ders kitabı gibi
 • üniversitelerde okutulmalı. (egemen seruven 23.02.2016)
 • Nihat Aytürk. Protokol derslerinden tanıdığımız beyefendi. Rahle-i tedrisinden kimler geçmemiş ki.. İmzasının "Kemal Atatürk" imzasıyla benzerliği dikkat çekicidir.
 • Davranış Bilgisi adında dolu içerikli bir kitap yazmıştır.